Monday, October 13, 2014

Ännu mera media - det är ju valrörelse

Jag försöker bidra till valrörelsen i Västra Götaland genom en debattartikel tillsammans med Rickard Nordin. Trängselskatten i Stockholm har på många sätt fungerat bra och framförallt är medborgarnas syn på den positiv, man accepterar att i om man vill åka bil innanför tullarna – får man också betala för det.

Trängselskatten är ett utmärkt sätt att förbättra miljön, minska trängseln och frigöra kapital för investeringar – och det är också ett sätt att förbättra närmiljön. Länk

På kort sikt är ofta opinionen negativ mot sådana här förändringar (Jag kan själv erkänna att jag var skeptisk när jag såg förslaget växa fram och jag själv bodde långt från Stockholm) – men på lång sikt trängselskatt för att finansiera stora infrastrukturpaket nödvändiga, det här är en fråga vi driver hårt i Solna och Stockholms län och det är också en oerhört viktig valfråga i Västra Götaland.

No comments:

Post a Comment