Sunday, October 12, 2014

Stockholmsregionen behöver mer tunnelbana

Idag skriver 27 folkpartister, däribland min gode vän Peter Olevik Dunder (Haninge) och kommunalrådskollega i Solna Anders Ekegren, på DN Debatt om behovet av en uppsnabbad takt på infrastrukturutbyggnaden i Stockholmsregionen. Jag håller med. Regionen växer snabbare än någon kunde tro när prognoserna gjordes under finanskrisen. Därför är såväl, spårtrafik och vägar som utökade busslinjer och cykelbanor angeläget att komma till snabbare än den Stockholmsöverenskommelse som finns.

Något intressant kan tyckas att man går ut på DN Debatt med en artikel om att Stockholm måste kunna växa infrastrukturmässigt på andra regioners bekostnad dagen innan det är omval i två av våra andra storstadsregioner. Men jag är väl medveten om hur lätt det är att tajma den här typen av artiklar så det kanske inte var intentionen.

Jag delar artikelns åsikter i alla delar, men blir lite besviken att min kommunalrådskollega, Anders Ekegren, trots att artikeln är väldigt visionär och knappast genomförbar i alla dess delar innan 2020, inte fått in något om behovet av tunnelbana till Nya Karolinska och Hagastaden som blir både Solnas och Stockholms tätast byggda stadsdel. Ska man klara transportbehoven där är tunnelbana en nödvändighet.

Men i grunden är vi helt överens, trycket måste öka för att få till större infrastrukturinvesteringar i Stockholmsregionen.

Själv skrev jag en artikel tillsammans med Maria Rankka, VD på Stockholms Handelskammare, om just tunnelbaneutbyggnad i Norra storstockholm för någon vecka sen i Svenska Dagbladet, som ni hittar här.

No comments:

Post a Comment